Stop Bakter Premium, dezinfekce povrchů 1 l

Kód: 165
52 Kč 42,98 Kč bez DPH 52 Kč / 1 l
Ihned k odběru

        

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý koncentrovaný dezinfekční, čisticí a mycí prostředek na bázi chlóru.

Je určený pro plošnou dezinfekci a čištění v potravinářských, zdravotnických, zemědělských a jiných provozech a v komunální oblasti.

 

 

Má širokospektrální působení. Po ošetření jsou plochy čisté a zbavené nežádoucích mikroorganismu.

Výrobek je určený pro spotřebitelské i pro profesionální použití.

 

Použití

Příprava dezinfekčního roztoku: 100 ml koncentrátu, doplnit do 1 litru vodou (ředění 1:10).

Příprava čistícího roztoku: 50 ml koncentrátu, doplnit do 1 litru vodou (ředění 1:20).

Aplikujte na povrch a ponechte působit předepsanou dobu. Potom předměty a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami nebo s pokožkou, opláchnete důkladně pitnou vodou.

Spektrum dezinfekčního účinku: Pracovní 10%-ní roztok – baktericidní (A), MRSA, fungicidní (V), mykobaktericidní (M), tuberkulocidní (T), virucidní (B). Doba pusobení: A,MRSA,B,V – 5 minut; M,T – 30 minut. Biocidní typ: 2,3,4.

Nepoužívejte na povrchy z barevných kovu a polyamidu. Předměty s nízkou barevnou stálostí se mohou odbarvovat. 

Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Muže uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

  

O výrobci 

Společnost ALFA CLASSIC a.s. byla založena počátkem roku 1992 v Praze. Od svého vzniku se zaměřila na výrobu, prodej a distribuci základních a speciálních mycích, čisticích prostředků a tekutých mýdel, papírových ručníků, toaletního papíru a hygienických systémů.

Vyrobí více než 2000 tun různých čisticích přípravků a tekutých mýdel za rok. Ve vlastní chemické laboratoři provádí vývoj nových produktů podle nejnovějších trendů a požadavků zákazníků. Nově do své nabídky zařazují ekologické čistící prostředky.

 

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách 5-27°C. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

  

Upozornění 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

H290 Může být korozivní pro kovy.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

H318 Způsobuje vážné poškození očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Výrobce 

ALFA CLASSIC, a.s.
Černomořská 234/2,
101 00 Praha

Doplňkové parametry

Kategorie: Koupelna a vodní kámen
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
Expresní doručení v Praze
Doprava zdarma při nákupu od 700 Kč*
30 dní na vrácení
Poradíme s výběrem